Projektowanie

Firmę NOVATOR tworzą kreatywni i doświadczeni fachowcy z branży budowlanej. 

W zależności od rodzaju zadania w szybkim terminie jesteśmy w stanie utworzyć taką grupę fachowców, aby kompleksowo i profesjonalnie zaprojektować każde przedsięwzięcie.

Wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze oraz warsztatowe.

W naszej ofercie jest także adaptacja projektów typowych do miejscowych warunków.

Zamówią Państwo u nas projekty architektoniczne, zagospodarowania terenu, konstrukcyjne oraz branżowe, tj. drogowe, elektryczne, sanitarne, ochrony pożarowej obiektów.

 

Przygotowanie inwestycji do projektowania i realizacji wygląda zazwyczaj następująco: 

 1. Współudział w pozyskaniu terenu pod zabudowę – konsulting.
 2. Przeprowadzenie procedur administracyjnych oraz uzyskanie warunków technicznych na włączenia do sieci.
 3. Uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego na zrzut wód opadowych.
 4. Uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie operatu ochrony środowiska w zakresie wymagalnym.
 5. Sporządzenie mapy dla celów projektowych w zakresie określonym warunkami technicznymi dostawców mediów.
 6. Sporządzenie badań geotechnicznych szczegółowych dla celów projektowych.
 7. Sporządzenie badań geotechnicznych szczegółowych dla celów projektowych.
 8. Przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej – wariantowej.
 9. Współudział w przygotowaniu projektu technologii zakładu.
 10. Sporządzenie projektu budowlanego zamierzenia inwestycyjnego.
 11. Sporządzenie projektów wykonawczych niezbędnych do realizacji inwestycji.
 12. Sporządzenie projektów branżowych budowlano-wykonawczych sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych.
 13. Sporządzenie projektu układu drogowego wraz ze zjazdem – budowlano-wykonawczy.
 14. Uzyskanie kompletu uzgodnień właściwych rzeczoznawców.
 15. Uzyskanie wszelkich innych decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (np. wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej, wyceny nieruchomości itp.).
 16. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.