NOVATOR
Oferta

Formy i zakres usług

Wykonujemy naszą pracę z zaangażowaniem, w stałym kontakcie ze zleceniodawcą i jesteśmy otwarci na różne formy współpracy.

Działamy w oparciu o aktualny stan prawny i najnowszą wiedzę techniczną. W procesie inwestycyjnym służymy radą i wsparciem w zakresie rozwiązań, wykonujemy kompleksowy projekt, uzyskamy pozwolenie na budowę, a także wszelkie niezbędne decyzje prawne. W ramach współpracy wykonujemy obowiązki kontrolne i nadzorcze na budowie. Wykonujemy oceny techniczne oraz ekspertyzy budynków i obiektów.

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu do ofertowania i wyłonieniu wykonawcy inwestycji.

Reprezentujemy inwestora w kontaktach z administracją publiczną.
Współpracujemy z kancelarią prawną posiadającą kompetencje i doświadczenie w procesach inwestycyjnych.

Oferta

Zakres usług /
projektowanie oraz nadzory

W ramach naszego zespołu elastycznie tworzymy zakres kompetencji dla każdego przedsięwzięcia.
Wykonujemy kompleksowe projekty budowlane, wykonawcze i warsztatowe. Oferujemy również adaptację projektów typowych.
Zamówią Państwo u nas projekty
m.in. w branżach:
  • architektonicznej
  • konstrukcyjnej
  • drogowej
  • elektrycznej i teletechnicznej
  • sanitarnej
  • ochrony pożarowej obiektów

Świadczone przez nas usługi z zakresu nadzoru inwestorskiego i autorskiego zapewnią sprawne przeprowadzenie planowanej inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługi nadzoru mogą zostać rozszerzone o zarządzanie inwestycji.