NOVATOR
Novator

Etapy współpracy

Rozpoznanie potrzeb klienta

Na wstępnych rozmowach z klientem określamy cel jaki musimy osiągnąć. Zdefiniowanie zadania jest podstawą dalszych działań i ten etap współpracy stanowi każdorazowo punkt wyjścia.

Przedstawienie oferty

Indywidualna wycena prac projektowych. Każdy zleceniodawca otrzymuje gwarancję wykonania zadania w czasie i budżecie. Na tym etapie prac podpisujemy zlecenie lub umowę na wykonanie kompleksowej obsługi.Nasza oferta zawsze jest poprzedzona analizą możliwości realizacji zadania w oparciu o przepisy prawa i warunków miejscowych.. Ważną kwestią jest wstępne określenie wartości nakładów finansowych dla zrealizowania powierzonej inwestycji.

Proces projektowania

Zaczyna się od koncepcji modelu projektu. Tutaj tworzymy tzw. koncepcję przestrzenno-programową. Upewniamy się, że projekt uwzględnia wszystkie funkcje. Części składowe tworzące całość muszą odpowiadać potrzebom klienta. W dalszych krokach zdobywamy warunki techniczne, zgody, opinie, uszczegóławiamy i rozbudowujemy cały projekt. To najbardziej pracochłonny etap prac ale i najbardziej twórczy dla obu stron. Efektem jest gotowa dokumentacja projektowa.

Pozyskiwanie pozwolenia na budowę

Jeśli wymaga tego prawo budowlane, gotowa dokumentacja składana jest do organów administracji publicznej. Na każdym etapie procedury administracyjnej reprezentujemy naszego klienta w urzędach aby mógł skupić się na swoich zadaniach.

Realizacja projektu

Przez cały czas jesteśmy w kontakcie z wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego. Jesteśmy przekonani o tym że takie wsparcie pozwala zakończyć wszystkie zadania zgodnie z planem. Często reprezentujemy Klienta na budowie, sprawujemy nadzór nad przebiegiem prac i uczestniczymy w procedurach odbiorowych.

Zakończenie projektu

Często nie oznacza zakończenia współpracy, wręcz przeciwnie. Obserwując rozwój naszych Partnerów nadal wspieramy ich i rozwijamy się razem. Doświadczenie które zdobywamy wraz z każdym projektem wdrażamy do naszej pracy.